"hamować się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "hamować się" po polsku — Słownik angielsko-polski

hamować się

czasownik
 1. restrain *
 2. repress
 3. keep one's temper

hamować się, hamować

czasownik
 1. curb **
czasownik
 1. brake **   [INTRANSITIVE]
  He started braking when he saw a child on the road. (On zaczął hamować, gdy zobaczył dziecko na drodze.)
 2. arrest ***
  • hamować, wstrzymywać, powstrzymywać (np. rozprzestrzenianie się choroby) formal [TRANSITIVE]
   The doctor didn't know how to arrest the infection. (Doktor nie wiedział, jak powstrzymać zakażenie.)
   If we don't arrest the disease, it will spread to other countries in 10 days. (Jeżeli nie powstrzymamy choroby, to przedostanie się ona do innych krajów w ciągu 10 dni.)
 3. check *****
  • powstrzymywać, opanowywać, hamować (np. śmiech) [TRANSITIVE]
   I wasn't able to check my laughter, and he told me to leave. (Nie byłem w stanie opanować śmiechu i on kazał mi wyjść.)
   Check your excitement. The results are not official yet. (Opanuj podekscytowanie. Wyniki nie są jeszcze oficjalne.)
   link synonim: contain
 4. inhibit *
 5. stunt *
  • spowalniać (rozwój czegoś), hamować (wzrost czegoś)
   Inappropriate teaching may stunt the learning potential of children. (Niewłaściwe nauczanie może zahamować potencjał dzieci do uczenia się.)
 6. restrain *
 7. hamper *
 8. impede
 9. cramp
 10. hinder *
 11. strangle
 12. staunch , stanch American English
 13. rein *
 14. suppress *
 15. subdue
 16. immunosuppress
 17. grind to a halt
phrasal verb
 1. pull back *
 2. crack down on something
idiom
 1. put the brakes on
 2. keep in check
phrasal verb
 1. keep somebody back
czasownik
 1. apply the brakes
  • wcisnąć hamulec, zahamować formal
   You can't put your foot down on the accelerator and apply the brakes at the same time. (Nie możesz wciskać pedału gazu i hamulca jednocześnie.)

Powiązane zwroty — "hamować się"

rzeczownik
hamulec = brake +2 znaczenia
zahamowanie = inhibition +4 znaczenia
hamowanie = containment +12 znaczeń
pohamowanie = restraint +2 znaczenia
czasownik
phrasal verb
idiom

"hamować się" — Słownik kolokacji angielskich

keep one's temper kolokacja
 1. keep czasownik + temper rzeczownik = hamować się, zachowywać spokój (w obliczu czegoś)
  Bardzo silna kolokacja

  I take a deep breath, trying to keep my temper.

  Podobne kolokacje: