BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"wymrzeć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wymrzeć" po polsku

wymrzeć

phrasal verb
 1. die out
 2. die off
  • wymrzeć, wymierać (np. ludzie, zwierzęta)
   We can't let pandas die off. (Nie możemy pozwolić, żeby pandy wymarły.)
   If we don't stop the disease, these animals will die off. (Jeśli nie powstrzymamy choroby, te zwierzęta wymrą.)
czasownik
 1. vanish ** , także: evanish
 1. wither on the vine
  • powoli zanikać, wymierać, podupadać (z powodu braku zainteresowania i wsparcia) literary
   When they opened the first supermarket in the city, small businesses started to wither on the vine. (Kiedy w mieście otworzono pierwszy supermarket, małe firmy zaczęły podupadać.)

Powiązane zwroty — "wymrzeć"

przymiotnik
wymarły = dead +3 znaczenia
rzeczownik

"wymrzeć" — Słownik kolokacji angielskich

die off kolokacja
 1. die czasownik + off particle = wymrzeć, wymierać (np. ludzie, zwierzęta)
  Bardzo silna kolokacja

  But then it got cold and those trees died off.

  Podobne kolokacje:
die out kolokacja
 1. die czasownik + out particle = wymrzeć, wygasnąć (np. dynastia), zanikać
  Bardzo silna kolokacja

  If everyone had been like she was the human race would have died out long ago.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo