"die within" — Słownik kolokacji angielskich

die within kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umrzyj wewnątrz
  1. die czasownik + within przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    His parents died within a few months of each other in 1869.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo