"trwanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "trwanie" po polsku

trwanie

rzeczownik
 1. standing **
 2. continuance   [niepoliczalny]
 3. continuing
 4. spanning  
 5. durance
czasownik
 1. last , *****   [nieprzechodni]
  How long did the film last? (Jak długo trwał film?)
  A lesson lasts forty-five minutes. (Lekcja trwa czterdzieści pięć minut.)
 2. continue *****
 3. span **  
  His presidency spanned 8 years. (Jego prezydentura trwała 8 lat.)
 4. linger * , linger on
 5. stand *****
 6. persevere
  • wytrwać (w czymś), trwać (przy czymś)
   The treatment is painful, but I'm going to persevere with it. (Leczenie jest bolesne, ale wytrwam w nim.)
 7. abide *
phrasal verb
 1. keep up **
 2. keep on *
 3. hold on **
 1. be in process
 2. be in session  
 3. be in pending  

powered by  eTutor logo