BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"crack" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

crack czasownik

crack + rzeczownik
Kolokacji: 13
crack jokes • crack one's skull • crack one's knuckles • crack a smile • crack one's head • crack the code • crack the whip • ...
czasownik + crack
Kolokacji: 9
begin to crack • try to crack • get cracking • cause to crack • start cracking • ...
crack + przyimek
Kolokacji: 28
crack down • crack up • crack under • crack against • crack into • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. crack down = wprowadzać rygory, rozprawić się crack down
2. crack up = tracić siły crack up
3. crack under = pęknij poniżej crack under
6. crack on = kontynuować (coś; prędko, z miejsca), wznowić (coś; po przerwie) crack on
  • Will either or both crack the top 10 on the Hot 100?
  • Which will also crack the top 10 on the Hot 100?
  • An then he crack me on the head with the book.
  • The teacher would crack him on his left hand every time he tried.
  • His voice cracked on the word and the life seemed to go out of him.
  • All three had been cracked on the head from behind.
  • His voice tried to be hard and cracked on the word.
  • Will it crack the top five on the Hot 100?
  • His voice cracked a little on the last two words.
  • It's the only one of the five that didn't crack the top 10 on the Hot 100.
7. crack in = pękać w crack in
9. crack at = pękać przy crack at
12. crack to = pękać aby crack to
13. crack through = pęknij całkowicie crack through
14. crack across = pęknij wszerz crack across
15. crack over = pęknięcie ponad crack over
16. crack for = pękać dla crack for
crack + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
crack open • finally crack • crack wise • crack apart • crack slightly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.