"pressed together" — Słownik kolokacji angielskich

pressed together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaciskać
  1. press czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Why hadn't I felt them when we were pressed together?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo