BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"press one's lips" — Słownik kolokacji angielskich

press one's lips kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyciśnij wargi
  1. press czasownik + lip rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Did he like to have you press your lips to his hand?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo