BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"limited" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "limited" po angielsku

limited ***

przymiotnik
 1. ograniczony, limitowany
  My knowledge of history is limited. (Moja znajomość historii jest ograniczona.)
  We've got limited options. (Mamy ograniczone możliwości.)
  They've sold a limited number of tickets. (Oni sprzedali ograniczoną ilość biletów.)
  link synonim: restricted
  przeciwieństwo: infinite
  zobacz także: finite

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

limited *** , Ltd (skrót) , Ltd. (skrót)

przymiotnik
 1. z ograniczoną odpowiedzialnością (dopisek w nazwach spółek z o.o.)
  He works for James and Stevenson Ltd. (On pracuje dla James i Stevenson sp. z o.o.)
  He created this limited company. (On stworzył tę spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.)
obrazek do "limit" po polsku Illustration for a limit of a
rzeczownik
 1. limit, ograniczenie [policzalny]
  The time limit was one hour. (Limit czasu wynosił jedną godzinę.)
  There is no time limit. (Nie ma ograniczenia czasowego.)
 2. granica (funkcji matematycznej, ciągu matematycznego) termin techniczny [policzalny]
  Calculate the limit of the x function. (Oblicz granicę funkcji x.)
  This function doesn't have a limit. (Ta funkcja nie ma granicy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. limitować, ograniczać [przechodni]
  Try to limit phone usage at work. (Spróbuj ograniczyć używanie telefonu w pracy.)
  If you limit your daily calorie intake, you will lose weight. (Jeżeli zmniejszysz dziennie spożycie kalorii, to schudniesz.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "limited"

rzeczownik
przymiotnik
przysłówek
kolokacje

powered by  eTutor logo