TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"wyrównany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyrównany" po polsku

wyrównany

przymiotnik
 1. close , ****
  • wyrównany (np. o grze)
   The game was very close, unfortunately Poland lost. (Gra była bardzo wyrównana, niestety Polska przegrała.)
   It was a close match but we won. (To był wyrównany mecz, ale wygraliśmy.)
 2. square , **** , sq. (skrót)
 3. even *****
  • równomierny, wyrównany
   The food should be stored at an even temperature. (Jedzenie powinno być przechowywane w stałej temperaturze.)
   I think our chances are even. (Myślę, że nasze szanse są wyrównane.)
   link synonim: regular
  • wyrównany (np. pojedynek)
   The duel was very even. (Pojedynek był bardzo wyrównany.)
   Even though the fight was even, our representative lost. (Mimo że pojedynek był wyrównany, nasz reprezentant przegrał.)
 4. justified
  • wyrównany (np. margines)
 5. flush **
  • równy (z czymś), wyrównany, będący na tym samym poziomie
   The pavement is flush with the lawn. (Chodnik jest równy z trawnikiem.)
   Look at the desk. Is it flush with the cabinet? (Popatrz na biurko. Czy ono jest na tym samym poziomie, co szafka?)
 6. tight **
  • wyrównany (np. mecz)
   Last night's game was so tight I couldn't take my eyes off the screen. (Wczorajszy mecz był tak wyrównany, że nie mogłem oderwać oczu od ekranu.)
   The game was tight and it ended with a draw. (Mecz był wyrównany i zakończył się remisem.)
 7. compensated
 8. close-fought
  • wyrównany (np. pojedynek)
 9. level-pegging
  • wyrównany (np. rywalizacja)  BrE
 1. evenly contested
  • wyrównany (np. mecz)
rzeczownik
 1. balanced articulation
czasownik
 1. even *****  
  He evened the glaze with a palette knife. (On wyrównał glazurę szpachlą.)
  Mary evened the soil and placed a seed in the middle of it. (Mary wyrównała ziemię i w środku położyła nasionko.)
 2. right ***** , także: r. ***
 3. smooth ***
 4. true *****
  • wyrównać, wygładzić (w stolarstwie)
   My dad wants to true up the sides of a door by himself. (Mój tato własnoręcznie chce wyrównać boki drzwi.)
 5. equal *** , także: equalled BrE , także: equalling BrE , także: equaled AmE , także: equaling AmE
  • zrobić coś tak samo dobrze, wyrównać (np. rekord) [przechodni]
   He equaled his last year's score. (On wyrównał swój zeszłoroczny wynik.)
   The singer equaled her last year's performance of "I will always love you". (Piosenkarka zaśpiewała "I will always love you" tak samo dobrze, jak w tamtym roku.)
 6. square , **** , sq. (skrót)
 7. reconcile *
 8. equalize AmE , equalise BrE
 9. rebalance  
 10. true up
 11. roll-out , rollout
phrasal verb
 1. even up
czasownik
 1. level *****
  • wyrównywać, niwelować, zniwelować [przechodni]
   Let's level the knowledge of the students. (Wyrównajmy poziom wiedzy uczniów.)
   We have to level the differences between your two groups. (Musimy wyrównać różnice pomiędzy waszymi dwoma grupami.)
 2. align * , także: aline
  • wyrównywać (tekst w dokumencie)
   Align this header to the left. (Wyrównaj ten nagłówek do lewej.)
   She aligned the text to the left. (Ona wyrównała tekst do lewej.)
 3. justify **
  • wyrównywać (np. marginesy) [przechodni]
   If you justify the margins, the text will look nicer. (Jeśli wyrównasz marginesy, tekst będzie wyglądał ładniej.)
   I am going to lower your grades if you don't justify the margins. (Obniżę wam oceny, jeżeli nie wyrównacie marginesów.)
 4. adjust ***
  • poprawiać, wyrównywać (np. poduszkę, krzesło, okulary) [przechodni]
   She adjusted her glasses. (Ona poprawiła swoje okulary.)
   He adjusted his chair to face us. (On poprawił swoje krzesło, aby zwrócić się do nas twarzą.)
 5. compensate * , także: recompensate
phrasal verb
 1. level off , level out
czasownik
 1. equal *** , także: equalled BrE , także: equalling BrE , także: equaled AmE , także: equaling AmE
  • równać się, wyrównać się [przechodni]
   to be the same in value as, of the same value
   Two plus two equals four. (Dwa dodać dwa równa się cztery.)
   The left side of the equation must equal the right side. (Lewa strona równania musi równać się prawej stronie.)
 2. even *****
  • wyrównać się (np. o szansach)
   The chances evened when Samantha joined our team. (Szanse się wyrównały, kiedy Samantha dołączyła do naszego zespołu.)
phrasal verb
 1. even out  
  link synonim: level out