PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"close" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

close czasownik

close + rzeczownik
Kolokacji: 93
close factories • close one's eyes • close one's mouth • close one's hand • close one's office • close one's borders • close one's fingers • ...
czasownik + close
Kolokacji: 32
help close • plan to close • forced to close • scheduled to close • begin closing • try to close • decide to close • expected to close • ...
close + przyimek
Kolokacji: 56
close down • close behind • closed until • close up • close off • close out • ...
close + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 107
temporarily closed • permanently closed • officially closed • tightly closed • close early • slowly close • quickly close • finally close • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
9. close fast = blisko szybko close fast
12. close later = blisko później close later
15. firmly close = stanowczo blisko firmly close
16. quietly close = umiarkowanie blisko quietly close
17. gently close = łagodnie blisko gently close
18. close unchanged = blisko niezmieniony close unchanged
23. fully closed = w pełni zamknąć fully closed
24. closed indefinitely = zamknięty na czas nieokreślony closed indefinitely
25. close tight = blisko ciasny close tight
26. simply close = po prostu blisko simply close
28. close softly = blisko łagodnie close softly
32. entirely closed = całkowicie zamknąć entirely closed
34. formally closed = formalnie zamknąć formally closed
36. briefly close = pokrótce blisko briefly close
37. long closed = długo zamknąć long closed
39. close properly = domknąć, domykać close properly
40. close due = blisko należyty close due
41. partially closed = częściowo zamknąć partially closed

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.