PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"approaching" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "approaching" po angielsku

approaching

przymiotnik
 1. zbliżający się (np. data)
 2. nadjeżdżający (np. pojazd)
przysłówek
 1. blisko
Final Approach on Flickr
czasownik
 1. zbliżać się, podchodzić (do kogoś lub czegoś) [przechodni/nieprzechodni]
  The soldiers are approaching the enemy. (Żołnierze podchodzą do wroga.)
  He approached the girl he found attractive. (On podszedł do dziewczyny, która mu się podobała.)
  Don't approach the cages, our monkeys are aggressive. (Nie zbliżaj się do klatek, nasze małpy są agresywne.)
  I carefully approached the bomb. (Ostrożnie zbliżyłem się do bomby.)
  link synonim: near
 2. zwracać się (np. z pytaniem do kogoś) [przechodni]
  She approached him with a million of requests. (Ona zwróciła się do niego z milionem próśb.)
  I approached my boss with a request. (Zwróciłam się do mojego szefa z prośbą.)
 3. zbliżać się, nadchodzić (o jakimś wydarzeniu) [przechodni/nieprzechodni]
  My birthday party is approaching, do you want to come? (Zbliża się moja impreza urodzinowa, czy chcesz przyjść?)
  Your retirement is approaching. Are you happy? (Nadchodzi twoja emerytura. Cieszysz się?)
 4. zbliżać się (do jakiegoś poziomu), osiągać (jakąś wartość) [przechodni/nieprzechodni]
  Our income approaches our original goal. (Nasz dochód zbliża się do naszego pierwotnego celu.)
  These paintings can approach a price of million dollars. (Te obrazy mogą osiągnąć cenę miliona dolarów.)
 5. podejść (do problemu, sytuacji) [przechodni]
  I have no idea how to approach this. (Nie mam pojęcia, jak do tego podejść.)
  She approached the problem in a very imaginative way. (Ona podeszła do problemu w bardzo pomysłowy sposób.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. podejście, metoda (sposób robienia czegoś) [policzalny]
  Let's try a different approach. (Spróbujmy innego podejścia.)
  I don't understand his approaches. (Nie rozumiem jego metod.)
  This teacher uses an innovative approach of teaching. (Ten nauczyciel stosuje innowacyjną metodę nauczania.)
 2. zbliżanie się, podchodzenie (do czegoś) [niepoliczalny]
  The approach to landing was horrible. (Podchodzenie do lądowania było okropne.)
  The approach of the tornado was signalised three weeks earlier. (Zbliżanie się tornada było zasygnalizowane trzy tygodnie wcześniej.)
  He promised to let us know about the approach of the army. (Obiecał, że powiadomi nas o zbliżaniu się wojska.)
 3. dojazd, dojście, dostęp [policzalny]
  The approach to this amusement park is very easy. (Dojazd do tego parku rozrywki jest bardzo łatwy.)
  This hotel has a good approach. (Ten hotel ma dobry dojazd.)
 4. nadejście [niepoliczalny]
  The approach of winter is inevitable. (Nadejście zimy jest nieuniknione.)
 5. propozycja, prośba [policzalny]
  He made an approach to local politicians. (On wysunął propozycję do lokalnych polityków.)
  They made an approach to the the pope himself. (Oni zwrócili się z prośbą do samego papieża.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.