PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"droga dojazdowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "droga dojazdowa" po polsku

droga dojazdowa

rzeczownik
 1. access road  
 2. service road
  • droga dojazdowa (równoległa do drogi głównej)
 3. approach road
 4. frontage road

"droga dojazdowa" — Słownik kolokacji angielskich

access road kolokacja
 1. access rzeczownik + road rzeczownik = droga dojazdowa
  Bardzo silna kolokacja

  They found her body on an access road by a high school.

service road kolokacja
 1. service rzeczownik + road rzeczownik = droga dojazdowa (równoległa do drogi głównej)
  Bardzo silna kolokacja

  And then she kissed him, right there on the little service road next to the flight line.

approach road kolokacja
 1. approach rzeczownik + road rzeczownik = dojazd, droga dojazdowa
  Silna kolokacja

  Anderson got back in his truck and followed, onto the approach road.

  Podobne kolokacje:
frontage road kolokacja
 1. frontage rzeczownik + road rzeczownik = droga lokalna, droga osiedlowa, droga dojazdowa
  Silna kolokacja

  It started as a convenience store on a frontage road.

  Podobne kolokacje:
feeder road kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga dojazdowa
 1. feeder rzeczownik + road rzeczownik
  Luźna kolokacja

  The new four-lane A24 highway passes a few kilometers west of the town and is connected by a feeder road.

  Podobne kolokacje: