Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"feeder" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "feeder" po angielsku

feeder

rzeczownik
 1. karmiciel
  A person or thing that supplies something.
  He is the feeder in his family. (On jest karmicielem w swojej rodzinie.)
 2. dozownik, podajnik
  She filled the feeder with water. (Ona wypełniła dozownik wodą.)
  The automatic sheet feeder holds up to 10 sheets of paper. (Automatyczny podajnik papieru utrzymuje do 10 kartek papieru.)
 3. lej
  Pour all of the ingedients into the feeder. (Wlej wszystkie składniki do leja.)
 4. karmnik, paśnik, karmidło
  I put some grain into the bird feeder. (Włożyłem trochę zboża do karmnika dla ptaków.)
  link synonim: self-feeder
 5. dopływ (rzeki)
  This is the biggest feeder of this river. (To jest największy dopływ tej rzeki.)
 6. linia dowozowa (kolejowa)
  They are building a feeder for cargo trains. (Oni budują linię dowozową dla pociągów towarowych.)
 7. roślina wymagająca nawożenia
  This plant is a feeder, so you need to take extra care of it. (Ta roślina potrzebuje nawożenia, więc trzeba poświęcić jej wyjątkową uwagę.)
 8. śliniak  BrE przestarzale
  He's just spilled milk down his feeder. (On właśnie wylał mleko na śliniak.)
 9. butelka dla niemowląt  BrE
  Pass me the feeder, will you? (Podaj mi butelkę dla niemowląt, dobrze?)
 10. jadacz, ktoś, kto jada w określony sposób, żerca (konkretnego jedzenia)
  This bird is a worm feeder. (Ten ptak jest robakożercą.)
  Our baby is a very good feeder. (Nasze dziecko jada bardzo dużo.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

feeder

rzeczownik
 1. linia lub urządzenie elektroenergetyczne przekazujące moc ze stacji wytwórczej do punktów dystrybucyjnych (przewód zasilający, linia energetyczna)
  In order to ensure that the tunnel is fully utilised, appropriate feeder lines also need to be established. (W celu zagwarantowania pełnego wykorzystania tunelu należy stworzyć odpowiednie linie energetyczne.)