PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"przystępny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przystępny" po polsku

przystępny

przymiotnik
 1. affordable **
  • przystępny (w przystępnej cenie)
   I bought a dress at an affordable price. (Kupiłam sukienkę w przystępnej cenie.)
 2. popular ****
  • dostępny, przystępny
   They offer popular prices. (Oni oferują przystępne ceny.)
   She didn't smile and wasn't popular. (Ona się nie uśmiechała i nie była przystępna.)
 3. straightforward , *
  • jasny (o instrukcji), prosty (o sprawie), przystępny (o informacji)
   We would like to get straightforward information about the promotion. (Chcielibyśmy dostać jasną informację o tej promocji.)
 4. accessible **  
  Foreign books are becoming more accessible. (Zagraniczne książki stają się bardziej przystępne.)
  przeciwieństwo: inaccessible
 5. approachable  
  a person who is easy to deal with or to talk to
 6. semplice
 7. come-at-able
idiom
 1. easy to approach
  • przystępny (o człowieku)

Powiązane zwroty — "przystępny"

czasownik
rzeczownik
przystąpienie = accession +2 znaczenia
przymiotnik
przysłówek