PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"zwracać się do kogoś o coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwracać się do kogoś o coś" po polsku

zwracać się do kogoś o coś

idiom
  1. approach somebody about something  
    I want to approach my boss about my promotion but I don't know how. (Chcę zwrócić się do mojego szefa o awans, ale nie wiem jak.)
    He approached me about a loan but I refused. (Zwrócił się do mnie o pożyczkę, ale odmówiłem.)