PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"approach somebody about something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "approach somebody about something" po angielsku

approach somebody about something

idiom
  1. zwracać się do kogoś o coś
    I want to approach my boss about my promotion but I don't know how. (Chcę zwrócić się do mojego szefa o awans, ale nie wiem jak.)
    He approached me about a loan but I refused. (Zwrócił się do mnie o pożyczkę, ale odmówiłem.)