"nadejście" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nadejście" po polsku

nadejście

Coming Out Proclamation
rzeczownik
 1. coming **
 2. onset *
  • nadejście, początek (np. zimy)
   The onset of winter was relatively warm this year. (Początek zimy był względnie ciepły w tym roku.)
 3. approach *****   [UNCOUNTABLE]
  The approach of winter is inevitable. (Nadejście zimy jest nieuniknione.)
 4. advent *
  • nadejście, nastanie (pojawienie się czegoś) written
   The advent of technology brought changes to our working environment. (Nadejście technologii wniosło zmiany do naszego środowiska pracy.)
 5. oncoming  
 6. supervention
czasownik
 1. approach *****
  • zbliżać się, nadchodzić (o jakimś wydarzeniu) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   My birthday party is approaching, do you want to come? (Zbliża się moja impreza urodzinowa, czy chcesz przyjść?)
   Your retirement is approaching. Are you happy? (Nadchodzi twoja emerytura. Cieszysz się?)
 2. arrive ****
  • nadchodzić (np. o jakimś dniu, wydarzeniu) [INTRANSITIVE]
   This day has finally arrived! (Ten dzień w końcu nadszedł!)
   I want to be ready when the day of my exam arrives. (Chcę być gotowy, kiedy nadejdzie dzień mojego egzaminu.)
 3. fall , *****
  • nadchodzić, zapadać (o nocy)
   All went silent when the night fell. (Zrobiło się cicho gdy zapadła noc.)
   You have to do this before the night falls. (Musisz to zrobić zanim nadejdzie noc.)
 4. draw close , draw near
 5. be afoot
phrasal verb
 1. come through **
 2. roll around
  • nadchodzić, zbliżać się
   Christmas is rolling around and I can't wait for the Christmas tree. (Zbliżają się święta i nie mogę doczekać się choinki.)
   The animals collect food before winter rolls around. (Zwierzęta zbierają jedzenie przed nadejściem zimy.)
 3. be coming up

powered by  eTutor logo