BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"początek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "początek" po polsku

początek

obrazek do "opening" po polsku
rzeczownik
 1. beginning ****
  • początek, rozpoczęcie [policzalny]
   Let's start from the beginning. (Zacznijmy od początku.)
   It's just the beginning of her career. (To dopiero początek jej kariery.)
 2. start *****
  • początek, rozpoczęcie [policzalny]
   I really enjoyed the start of the holiday. (Naprawdę podobało mi się rozpoczęcie wakacji.)
   This is the start of the end. (To jest początek końca.)
 3. the opening **
  • początek, wstęp
   the beginning, the first part
   The opening of the play was his monologue. (Początkiem sztuki był jego monolog.)
   You can't give all the answers in the opening. (Nie można podać wszystkich odpowiedzi na początku.)
 4. opening ***
  • początek (np. przemowy, procesu) [policzalny]
   The opening of your speech was very touching. (Początek twojej mowy był bardzo wzruszający.)
   I want the opening of this song to be spectacular. (Chcę, aby początek tej piosenki był popisowy.)
 5. genesis *
  • geneza, początek
   The subject's mind can always trace the genesis of the idea. (Umysł obiektu zawsze może wyśledzić genezę idei.)
   The goals now being set are different from those which existed at its genesis. (Cele, jakie obecnie wyznaczamy, różnią się od tych, jakie istniały przy jej powstaniu.)
 6. onset *
  • nadejście, początek (np. zimy)
   The onset of winter was relatively warm this year. (Początek zimy był względnie ciepły w tym roku.)
 7. outset *
  • początek, na początku czegoś
   Please allow me to say a few words at the outset. (Niech mi wolno tylko będzie na początek powiedzieć kilka słów.)
 8. conception **  
 9. launch ***
 10. cradle *
 11. ground zero
 12. kickoff potocznie , także: kick-off potocznie
 13. first *** , 1st (skrót)  
  From the very first, I didn't like him. (Nie lubiłem go od samego początku.)
 14. prime ***
  • początek, wczesny okres, lata młodości
   I played football when I was in my prime. (W latach młodości grałem w piłkę.)
   I loved him in my prime. (W czasach młodości go kochałam.)
 15. rudiment
 16. wellspring termin literacki  
 17. get-go    AmE potocznie
 18. the early days
  • początek, początkowy okres
   In the early days I was wondering why I'm still here. (Na początku zadawałem sobie pytanie: dlaczego wciąż tu jestem?)
   He wasn't too popular in his early days. (On nie był zbyt popularny w swoim początkowym okresie.)
   The early days were terrible. (Początkowy okres był straszny.)
 19. square one
 20. inchoation
 21. incipience , także: incipiency
 22. forepart
 23. introitus
 24. setout   potocznie
idiom
 1. the thin end of the wedge
 1. the dawn of something
rzeczownik
 1. beginning of something  
  Beginning of this book is very interesting. (Początek tej książki jest bardzo ciekawy.)
  That meeting was the beginning of our relationship. (Tamto spotkanie było początkiem naszego związku.)
idiom
 1. have one's start * , get one's start

powered by  eTutor logo