PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"dojście" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dojście" po polsku

dojście

rzeczownik
 1. access ****
  • dostęp, dojście, dostanie się (możliwość dostępu do jakiegoś miejsca lub materiałów) [niepoliczalny]
   The access to the concert was a piece of cake. (Dostęp na koncert to była bułka z masłem.)
   Your car is blocking my access to the gate! (Twój samochód blokuje mi dostęp do bramy!)
   The Czech Republic has no access to the sea. (Czechy nie mają dostępu do morza.)
  • dojazd, dojście (sposób dostania się w jakieś miejsce) [niepoliczalny]
   The access to the parking lot was a bit problematic. (Dojazd do parkingu był trochę problematyczny.)
   You don't have good access from the station. (Nie macie dobrego dojazdu ze stacji.)
 2. approach , *****
  • dojazd, dojście, dostęp [policzalny]
   The approach to this amusement park is very easy. (Dojazd do tego parku rozrywki jest bardzo łatwy.)
   This hotel has a good approach. (Ten hotel ma dobry dojazd.)
 3. rise *****
 4. accession
 5. coming **
czasownik
 1. claim *****
  • rościć sobie prawo (do czegoś), dochodzić (domagać się czegoś na drodze prawnej), uznawać za swoje (coś) [przechodni]
   She claims half of my estate. (Ona rości sobie prawo do połowy mojego majątku.)
   My ex-wife claims our house and car. (Moja była żona rości sobie prawo do naszego domu i samochodu.)
   My teammate claimed my idea. (Moja koleżanka uznała za swój mój pomysł.)
   The British claimed the territory theirs. (Brytyjczycy uznali ten teren za swój.)
 2. strike ****
  • dochodzić (do czegoś) [przechodni]
   I struck a conclusion that you don't love me. (Doszedłem do wniosku, że ty mnie nie kochasz.)
   I will never strike why you don't love me. (Nigdy nie dojdę do tego, dlaczego mnie nie kochasz.)
 3. get *****
  • osiągać, dochodzić (np. do jakiegoś punktu) [nieprzechodni]
   How can I get to the station? (Jak mogę dojść do stacji?)
   Call me when you get to the restaurant. (Zadzwoń do mnie, jak dojdziesz do restauracji.)
 4. cum
  • dochodzić, mieć orgazm (szczególnie o męskim orgaźmie, który łączy się z wytryskiem) slang
   Why does she punch him in the face just as he's about to cum? (Dlaczego ona bije go w twarz w chwili, gdy ten ma dojść?)
   link synonim: come
 5. come *****
phrasal verb
 1. check into
 2. come off **
czasownik
 1. come *****
czasownik
 1. miscarry
rzeczownik
 1. miscarrying