"wzniesienie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wzniesienie się" po polsku

wzniesienie się

rzeczownik
 1. rise *****
  • wzniesienie się, dojście (np. do władzy) [SINGULAR]
   This was the decisive step towards his rise to a high office. (To był decydujący krok w kierunku jego dojścia do wysokiego stanowiska.)

wzniesienie się, wzniesienie

rzeczownik
 1. ascension
rzeczownik
 1. hill ****
 2. rise *****
  • wzniesienie, pagórek [SINGULAR]
   There is a small rise behind my house. (Za moim domem jest mały pagórek.)
   When they came to the top of a little rise, they stopped. (Kiedy dotarli na szczyt pagórka, zatrzymali się.)
 3. prominence *
  • wzniesienie (terenu) formal
   This prominence should be a good spot for a vantage point. (To wzniesienie powinno być dobrym miejscem na punkt obserwacyjny.)
 4. erection
 5. uplift
 6. elevation * , el. (skrót) ***
  • wzniesienie, wypiętrzenie (np. wzgórza, pasma górskiego)
   We needed to walk for half a day to reach the elevation. (Musieliśmy iść przez pół dnia, żeby dojść do wzniesienia.)
 7. promontory  
 8. eminence
 9. morro  
 10. acclivity
 11. eminency
czasownik
 1. raise *****
  • wznosić, podnosić [TRANSITIVE]
   He raised his feet off the floor. (On podniósł stopy z ziemi.)
   Raise the glasses to Mary and John. (Wznieśmy toast za Mary i Johna.)
 2. rear *** , rear up
  • budować, wznosić [TRANSITIVE]
   Three new buildings were reared up in the centre of the city. (Trzy nowe budynki zostały wzniesione w centrum miasta.)
   A construction company is rearing my cottage. (Firma budowlana buduje mój domek wiejski.)
 3. rear ***
  • wznosić, podnosić (np. łeb)
   The cow reared its head and looked at me. (Krowa podniosła łeb i popatrzyła na mnie.)
   I entered the stable and all the horses reared their heads. (Wszedłem do stajni i wszystkie konie podniosły swe łby.)
 4. propose ***
  • wznosić (toast) [TRANSITIVE]
   I'd like to propose a toast to the newly-weds. (Chciałbym wzieść toast za nowożeńców.)
   He proposed a toast to all the ladies in the room. (On wzniósł toast za wszystkie kobiety w pomieszczeniu.)
 5. erect *
 6. preerect
 7. uprear
phrasal verb
 1. stick up
phrasal verb
 1. go up ***
  • wznieść, wznosić (np. budynek)
   This building goes up really quickly, it will be finished by next month. (Ten budynek bardzo szybko się wznosi, będzie skończony do przyszłego miesiąca.)
   New bus station in our city has gone up in a few months! (Nowa stacja autobusowa w naszym mieście została wzniesiona w kilka miesięcy!)
czasownik
 1. uplift
phrasal verb
 1. put something up , także: put up something **
czasownik
 1. rise *****
  • wzbierać, wznosić się (np. w powietrze) [INTRANSITIVE]
   The balloon rose into the air. (Balonik wzniósł się w powietrze.)
   I had a dream I rose to the air. (Miałem sen, że wznosiłem się w powietrze.)
 2. climb ***   [INTRANSITIVE]
  The plane climbed to 6000 feet. (Samolot wzniósł się na 6000 stóp.)
 3. spiral **
 4. jut
 5. soar **
phrasal verb
 1. come up ****
  • pojawiać się (na niebie), wschodzić, wznosić się (nad horyzont, np. księżyc)
   The sun has already come up. (Słońce już wzeszło.)
   The moon came up. It was beautiful. (Pojawił się księżyc. Był piękny.)
   link synonim: rise
 1. gain height

Powiązane zwroty — "wzniesienie się"

czasownik
nosić = carry +7 znaczeń
znieść = stand +2 znaczenia
przynieść = fetch +1 znaczenie
podnieść = bolster +2 znaczenia
nieść = carry +2 znaczenia
wynieść = elevate +1 znaczenie
przenieść = bump +1 znaczenie
phrasal verb
przymiotnik
wzniosły = lofty +2 znaczenia

powered by  eTutor logo