"dochodowość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dochodowość" po polsku

dochodowość

rzeczownik
 1. profitability
  • zyskowność, rentowność, dochodowość, opłacalność [UNCOUNTABLE]
   the level or degree to which a company or product is able to make a profit
   The aim is to increase the profitability of monopoly business groups. (Celem jest zwiększenie rentowności grup monopolistycznych przedsiębiorstw.)
   Protein supply is most important for the livestock sector and its profitability. (Dostawy białka to sprawa najważniejsza dla sektora zwierząt gospodarskich, warunkująca jego rentowność.)
   This liberalisation for the sake of financial profitability calls into question workers' rights, quality of services and safety levels. (Ta mająca służyć zyskom pieniężnym liberalizacja stawia pod znakiem zapytania prawa pracowników, poziom jakości usług i bezpieczeństwa.)
 2. earning power
 3. profit-earning capacity
 4. gainfulness

Powiązane zwroty — "dochodowość"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb
przymiotnik
dochodowy = profitable +6 znaczeń
Zobacz także: nie dojście

powered by  eTutor logo