BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dociekać czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dociekać czegoś" po polsku

czasownik
 1. investigate ***
  • badać, dociekać [przechodni]
   I want to investigate this case. (Ja chcę zbadać tę sprawę.)
   The best detective is investigating this murder. (Najlepszy detektyw bada to morderstwo.)
   We need to properly investigate all traces. (Powinniśmy odpowiednio zbadać wszystkie poszlaki.)
   link synonim: inquire
 2. delve
 3. inquire AmE * , enquire BrE
 4. indagate

dociekać czegoś

phrasal verb
 1. inquire into something

Powiązane zwroty — "dociekać czegoś"

rzeczownik
dociekanie = delving +3 znaczenia

powered by  eTutor logo