"zagłębiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zagłębiać" po polsku

zagłębiać

czasownik
  1. delve
    • zagłębiać (się w coś), dociekać, badać
      The book delves into political issues. (Książka zagłębia się w kwestie polityczne.)
czasownik
  1. venture ***
  2. immerse *
  3. go into great detail
phrasal verb
  1. delve into , delve in

powered by  eTutor logo