BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dochodzić czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dochodzić czegoś" po polsku

czasownik
 1. claim *****
  • rościć sobie prawo (do czegoś), dochodzić (domagać się czegoś na drodze prawnej), uznawać za swoje (coś) [przechodni]
   She claims half of my estate. (Ona rości sobie prawo do połowy mojego majątku.)
   My ex-wife claims our house and car. (Moja była żona rości sobie prawo do naszego domu i samochodu.)
   My teammate claimed my idea. (Moja koleżanka uznała za swój mój pomysł.)
   The British claimed the territory theirs. (Brytyjczycy uznali ten teren za swój.)
 2. come *****
 3. strike ****
  • dochodzić (do czegoś) [przechodni]
   I struck a conclusion that you don't love me. (Doszedłem do wniosku, że ty mnie nie kochasz.)
   I will never strike why you don't love me. (Nigdy nie dojdę do tego, dlaczego mnie nie kochasz.)
 4. get *****
  • osiągać, dochodzić (np. do jakiegoś punktu) [nieprzechodni]
   How can I get to the station? (Jak mogę dojść do stacji?)
   Call me when you get to the restaurant. (Zadzwoń do mnie, jak dojdziesz do restauracji.)
 5. cum
  • dochodzić, mieć orgazm (szczególnie o męskim orgaźmie, który łączy się z wytryskiem) slang
   Why does she punch him in the face just as he's about to cum? (Dlaczego ona bije go w twarz w chwili, gdy ten ma dojść?)
   link synonim: come
phrasal verb
 1. check into
 2. come off **

dochodzić czegoś

phrasal verb
 1. inquire into something
czasownik
 1. miscarry

Powiązane zwroty — "dochodzić czegoś"

czasownik
chodzić = walk +1 znaczenie
wychodzić = leave +3 znaczenia
przechodzić = pass +5 znaczeń
podchodzić = approach +1 znaczenie
obchodzić = celebrate +2 znaczenia
odchodzić = off +2 znaczenia
schodzić = descend +1 znaczenie
phrasal verb
rzeczownik
inne
przymiotnik
dochodowy = profitable +1 znaczenie

powered by  eTutor logo