"dochodzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dochodzenie" po polsku

dochodzenie

rzeczownik
 1. investigation ****
  • dochodzenie, śledztwo [COUNTABLE]
   What is this investigation related to? (Czego dotyczy to śledztwo?)
   How is the investigation going? (Jak idzie dochodzenie?)
 2. inquiry ** , inq. (skrót)
  • dochodzenie, śledztwo
   The police conducted an inquiry which lasted for two years and brought no results. (Policja przeprowadziła dochodzenie, które trwało dwa lata i nie przyniosło żadnych rezultatów.)
 3. probe **
  • dochodzenie, śledztwo [COUNTABLE]
   The probe is nearly finished, we found the killer. (Dochodzenie jest prawie skończone, znaleźliśmy mordercę.)
 4. case *****
  • sprawa, śledztwo, dochodzenie (np. prowadzone przez policję) [COUNTABLE]
   The police had to close that case because there was no evidence. (Policja musiała zakończyć śledztwo, bo nie było dowodów.)
   We can't move with our case until we speak to the witness. (Nie możemy ruszyć z dochodzeniem, dopóki nie porozmawiamy ze świadkiem.)
 5. assertion *
 6. inquisition
 7. inquest
 8. detective work
 9. enquiry
 10. coming **
 11. claiming
 12. police work
 13. indagation
 14. getting
czasownik
 1. claim *****
  • rościć sobie prawo (do czegoś), dochodzić (domagać się czegoś na drodze prawnej), uznawać za swoje (coś) [TRANSITIVE]
   She claims half of my estate. (Ona rości sobie prawo do połowy mojego majątku.)
   My ex-wife claims our house and car. (Moja była żona rości sobie prawo do naszego domu i samochodu.)
   My teammate claimed my idea. (Moja koleżanka uznała za swój mój pomysł.)
   The British claimed the territory theirs. (Brytyjczycy uznali ten teren za swój.)
 2. come *****
 3. strike ****
  • dochodzić (do czegoś) [TRANSITIVE]
   I struck a conclusion that you don't love me. (Doszedłem do wniosku, że ty mnie nie kochasz.)
   I will never strike why you don't love me. (Nigdy nie dojdę do tego, dlaczego mnie nie kochasz.)
 4. get *****
  • osiągać, dochodzić (np. do jakiegoś punktu) [INTRANSITIVE]
   How can I get to the station? (Jak mogę dojść do stacji?)
   Call me when you get to the restaurant. (Zadzwoń do mnie, jak dojdziesz do restauracji.)
 5. cum
  • dochodzić, mieć orgazm (szczególnie o męskim orgaźmie, który łączy się z wytryskiem) slang
   Why does she punch him in the face just as he's about to cum? (Dlaczego ona bije go w twarz w chwili, gdy ten ma dojść?)
   link synonim: come
phrasal verb
 1. check into
 2. come off **
czasownik
 1. miscarry

Powiązane zwroty — "dochodzenie"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb
przymiotnik
dochodowy = profitable +2 znaczenia

"dochodzenie" — Słownik kolokacji angielskich

detective work kolokacja
 1. detective rzeczownik + work rzeczownik = dochodzenie, śledztwo
  Bardzo silna kolokacja

  So you have to do some detective work to figure out what's really going on.

  Podobne kolokacje:
police work kolokacja
 1. police rzeczownik + work czasownik = dochodzenie, śledztwo
  Silna kolokacja

  But now the police are working on a new lead.

  Podobne kolokacje:
 2. police rzeczownik + work rzeczownik = dochodzenie, śledztwo
  Zwykła kolokacja

  People would have to admit the police work had been pretty impressive.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo