"profitability" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "profitability" po angielsku

profitability

rzeczownik
  1. zyskowność, rentowność, dochodowość, opłacalność [UNCOUNTABLE]
    the level or degree to which a company or product is able to make a profit
    The aim is to increase the profitability of monopoly business groups. (Celem jest zwiększenie rentowności grup monopolistycznych przedsiębiorstw.)
    Protein supply is most important for the livestock sector and its profitability. (Dostawy białka to sprawa najważniejsza dla sektora zwierząt gospodarskich, warunkująca jego rentowność.)
    This liberalisation for the sake of financial profitability calls into question workers' rights, quality of services and safety levels. (Ta mająca służyć zyskom pieniężnym liberalizacja stawia pod znakiem zapytania prawa pracowników, poziom jakości usług i bezpieczeństwa.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo