"with reach" — Słownik kolokacji angielskich

with reach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z zasięgiem
  1. with przyimek + reach rzeczownik
    Silna kolokacja

    There must be central organization and accountability, with local reach.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo