"of reach" — Słownik kolokacji angielskich

of reach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z zasięgu
  1. of przyimek + reach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In a place and at a time where you don't have a lot of reach or impact.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo