PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"mieć kogoś przy sobie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieć kogoś przy sobie" po polsku

mieć kogoś przy sobie

 1. have somebody with you *
idiom
 1. keep somebody around
idiom
 1. keep something around
 2. have something on one
phrasal verb
 1. carry something about
obrazek do "next to" po polsku obrazek do "beside" po polsku
przyimek
 1. at ***** , at *****
  • w, przy, na
   Let's meet at the cinema. (Spotkajmy się w kinie.)
   She wasn't at the university today. (Ona nie była dzisiaj na uniwersytecie.)
   She is at school now. (Ona jest teraz w szkole.)
   Anna is sitting at the desk. (Anna siedzi przy biurku.)
   Tony lives at 19 Oxford Street. (Tony mieszka przy Oxford Street 19.)
   Przy podawaniu dokładnego adresu stosuje się przyimek "at"; w innym wypadku "on" lub "in" (np.: "Tony lives on/in Oxford Street").
   zobacz także: in, on
 2. next to ***
  • obok, przy
   They are lying next to each other. (Oni leżą obok siebie.)
   We sat next to each other. (Usiedliśmy obok siebie.)
   link synonim: beside
 3. beside ***
  • obok (czegoś), koło (czegoś), przy (czymś)
   Sit beside me. (Usiądź obok mnie.)
   She stood beside the kiosk. (Ona stała koło kiosku.)
   link synonim: next to
 4. along *****
  • wzdłuż, przy
   He walked along the fence. (On szedł wzdłuż płotu.)
   They are building a new road along the river. (Oni budują nową drogę przy rzece.)
  • po (drodze), przy (w konkretnym miejscu)
   Maybe we will meet somewhere along the way. (Może spotkamy się gdzieś po drodze.)
   There is a motel somewhere along the motorway. (Gdzieś przy autostradzie znajduje się motel.)
 5. on , *****
  • przy, na (przy podawaniu nazwy ulicy)  AmE
   Paul lives on Oxford Street. (Paul mieszka przy Oxford Street.)
   Przy podawaniu nazwy ulicy można spotkać się z użyciem przyimka "on" (w amerykańskiej odmianie języka angielskiego) lub "in" (w brytyjskiej). Należy jednak pamiętać, że określając dokładny adres (zawierający numer) użyjemy przyimka "at" (np.: "Tony lives at 19 Oxford Street").
   zobacz także: at
 6. against *****
  • z, przy, obok (czymś), na tle (czegoś)
   Your painting will look great against beige walls. (Twój obraz będzie świetnie wyglądał na tle beżowej ściany.)
   Her suntan looks amazing against a white shirt. (Jej opalenizna wygląda niesamowicie z białą koszulą.)
 7. to *****
  • przy (np. policzek przy policzku, nóż przy gardle)
  • przy (używane, by określić, że jakiś dźwięk towarzyszy robieniu czegoś)
 8. in *****
  • przy, na (przy podawaniu nazwy ulicy)  BrE
   Paul lives in Oxford Street. (Paul mieszka przy Oxford Street.)
   Przy podawaniu nazwy ulicy można spotkać się z użyciem przyimka "in" (w brytyjskiej odmianie języka angielskiego) lub "on" (w amerykańskiej). Należy jednak pamiętać, że określając dokładny adres (zawierający numer) użyjemy przyimka "at" (np.: "Tony lives at 19 Oxford Street").
   zobacz także: at
przysłówek
 1. up *****
 1. in front of somebody
  • w obecności kogoś, przy kimś
   Don't say that in front of the children. (Nie mów tego przy dzieciach.)
   He should speak a bit louder in front of everyone. (On powinien mówić przy wszystkich trochę głośniej.)
idiom
 1. be at somebody's side , stay by somebody's side , not leave somebody's side