"spośród" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spośród" po polsku

spośród

przyimek
  1. out of *****
    • spośród, z (np. 2 spośród 10)
      Two out of ten young people are addicted to mobile phones. (Dwie na dziesięć młodych osób są uzależnione od telefonów komórkowych.)
      Nine out of ten people can't answer that question. (Dziewięć na dziesięć osób nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.)
  1. from between , from among

powered by  eTutor logo