PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"wytrzeć coś do sucha" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wytrzeć coś do sucha" po polsku

wytrzeć coś do sucha

obrazek do "dry something up" po polsku obrazek do "wipe something dry" po polsku
czasownik
 1. dry something up  
  Could you dry up these plates? (Czy mógłbyś wytrzeć do sucha te talerze?)
  I'll dry up the glasses. (Wytrę szklanki.)
 2. wipe something dry  
  She washed the dishes and wiped them dry. (Ona umyła naczynia i wytarła je do sucha.)
  She wiped the windows dry. (Ona wytarła okna do sucha.)
  link synonim: dry something up