PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"wytrzeć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wytrzeć coś" po polsku

czasownik
 1. dry **** , dry up BrE
  • wytrzeć (np. naczynia ściereczką)
   Can you dry the dishes, please? (Czy możesz wytrzeć naczynia, proszę?)
   Dry the table and put those plates on it. (Wytrzyj stół i połóż na nim te talerze.)

wytrzeć coś

phrasal verb
 1. wear something away
  • wytrzeć coś, podmyć coś, wymyć coś (np. brzeg morza)
   Waves of the ocean wore the shore away. (Fale oceanu podmyły brzeg.)
 2. clean something down
 3. dry something off  
  Dry the floor off. (Wytrzyj podłogę.)
  Could you dry the table off? (Mógłbyś wytrzeć stół?)
 4. wipe something up  
  link synonim: mop something up
czasownik
 1. mop something up , mop up
 2. give something a rub-down  
 3. give something a wipe-down
obrazek do "wipe" po polsku
czasownik
 1. wipe **
  • wycierać, ścierać, przecierać (mokrą ściereczką) [przechodni]
   Could you wipe the table? (Czy mógłbyś wytrzeć stół?)
   She stopped crying and wiped her eyes. (Ona przestała płakać i wytarła oczy.)
   I wiped the chair with a damp cloth. (Wytarłem krzesło mokrą ściereczką.)
   link synonim: mop
 2. mop ,
phrasal verb
 1. dry up
  • wycierać, powycierać (np. naczynia)  BrE
   I broke one of the plates while drying up the dishes. (Zbiłam jeden z talerzy podczas wycierania naczyń.)
   I'll do the dishes and you will dry them up. (Ja będę zmywać naczynia, a ty je wycierać.)
 2. dab off
phrasal verb
 1. dry something up
czasownik
 1. wear , *****
 2. dry ****   [przechodni/nieprzechodni]
  Dry yourself with one towel and wrap yourself in the other. (Wytrzyj się jednym ręcznikiem i owiń się drugim.)
phrasal verb
 1. wear away
  • wycierać się (np. materiał na łokciach)
   I wore away the material on the elbows. (Wytarłem materiał na łokciach.)