"wyczyścić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyczyścić coś" po polsku

czasownik
 1. clean ****
  • wypatroszyć, wyczyścić [przechodni]
   He cleaned the fish and sold them on the market. (On patroszył ryby i sprzedawał je na targu.)
   You have to clean the fish if we want to eat it for dinner. (Musisz wypatroszyć rybę, jeśli chcesz, żebyśmy ją zjedli na obiad.)
 2. redd AmE dialekt , także: red *****
 3. absterge dawne użycie
idiom
 1. brush something down

Powiązane zwroty — "wyczyścić coś"

przymiotnik
czysty = clean +20 znaczeń
czasownik
czyścić = clear +6 znaczeń
oczyszczać = scrub +4 znaczenia
rzeczownik
czystość = clarity +6 znaczeń
oczyszczenie = purification +1 znaczenie
phrasal verb
przysłówek
czysto = purely +2 znaczenia