PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"oczyszczać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oczyszczać coś" po polsku

czasownik
 1. clear *****
 2. scrub *
  • szorować (np. ręce), oczyszczać (coś z brudu)
   I did more than just scrub the decks. (Robiłem więcej niż tylko szorowanie pokładów.)
   Scrub your hands. They're dirty. (Wyszoruj swoje ręce. One są brudne.)
 3. refine *
 4. purge
 5. cleanse
 6. purify
 7. stub
 8. rectify
 9. deterge
 10. mundify   [przechodni]
 11. exculpate
 12. depurate   oficjalnie
 13. deburr
phrasal verb
 1. do out
 2. haul off
  • usuwać, oczyszczać, zabierać (np. zbędne przedmioty, stare graty) potocznie
   If you would haul off all this rubbish, you would have so much more space. (Gdybyś usunął te wszystkie śmieci, miałbyś o wiele więcej miejsca.)

oczyszczać coś

phrasal verb
 1. clean something up
  • oczyszczać coś (np. wizerunek)
   The celebrity attempted to clean her image up by publicly apologizing. (Celebrytka usiłowała oczyścić swój wizerunek publicznie przepraszając.)
czasownik
 1. clear ***** , clear up
  • oczyszczać się (o skórze)
   My skin cleared after my puberty. (Moja skóra oczyściła się po okresie dojrzewania.)
   Your skin really cleared up since our last meeting. (Twoja skóra naprawdę oczyściła się od naszego ostatniego spotkania.)

Powiązane zwroty — "oczyszczać coś"

przymiotnik
czysty = clean +17 znaczeń
czasownik
czyścić = clean +5 znaczeń
zanieczyścić = contaminate +1 znaczenie
zanieczyszczać = taint +2 znaczenia
rzeczownik
zanieczyszczenie = pollution +2 znaczenia
czystość = clarity +5 znaczeń
oczyszczanie = clearing +4 znaczenia
czyszczenie = wash +2 znaczenia
przysłówek
czysto = purely +2 znaczenia