Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"zanieczyszczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zanieczyszczenie" po polsku

zanieczyszczenie

obrazek do "pollution" po polsku
rzeczownik
 1. pollution **
  • zanieczyszczenie, skażenie [niepoliczalny]
   Pollution control is about action in the field and getting results. (Kontrola zanieczyszczeń polega na pracy w terenie i uzyskiwaniu wyników.)
   We still don't know what caused the pollution of the river. (Nadal nie wiemy co spowodowało skażenie rzeki.)
   link synonim: contamination
 2. contamination *
  • zanieczyszczenie, skażenie [niepoliczalny]
   Release of toxic fumes resulted in the contamination of the area. (Wydostanie się trujących oparów spowodowało skażenie obszaru.)
   link synonim: pollution
 3. impurity ,   [policzalny lub niepoliczalny]
  The water impurity in my hometown is a health risk. (Zanieczyszczenie wody w moim mieście rodzinnym stanowi zagrożenie dla zdrowia.)
 4. defilement
 5. contaminating
 6. feculence  
 7. polluting
 8. fouling
 9. flyblowing  
 10. defiling
 11. impureness  
czasownik
 1. taint
  • zanieczyszczać (powietrze), zatruwać (wodę), skażać (jedzenie)
   The water was tainted by the sludge from the factory. (Woda była zanieczyszczona przez ścieki z fabryki.)
 2. tar *
 3. foul *   [przechodni]
  The factory fouled the river. (Fabryka zanieczyściła rzekę.)
  If they foul the sea, they have to be punished. (Jeśli oni zanieczyszczają morze, muszą zostać ukarani.)
 4. defile
 5. flyblow
phrasal verb
 1. foul up

Powiązane zwroty — "zanieczyszczenie"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
przymiotnik