"die shortly" — Słownik kolokacji angielskich

die shortly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umrzyj wkrótce
  1. die czasownik + shortly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He died shortly after the end of the war, in 1997.

powered by  eTutor logo