"die suddenly" — Słownik kolokacji angielskich

die suddenly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umrzyj nagle
  1. die czasownik + suddenly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He died suddenly at the age of 35 in 1903.