"suddenly stop" — Słownik kolokacji angielskich

suddenly stop kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagle zatrzymaj się
  1. stop czasownik + suddenly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He turned to go back into his office, then stopped suddenly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo