PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"suddenly realize" — Słownik kolokacji angielskich

suddenly realize kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagle zrealizuj
  1. realize czasownik + suddenly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Here was a man, I suddenly realized, who had a major problem.