"stop abruptly" — Słownik kolokacji angielskich

stop abruptly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrzymaj się nagle
  1. stop czasownik + abruptly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He stopped abruptly, then turned his head to face John.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo