Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"die" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

die czasownik

die + rzeczownik
Kolokacji: 4
way to die • time to die • East Village to die • right to die
czasownik + die
Kolokacji: 44
lay dying • deserve to die • die after suffering • prepared to die • go to die • want to die • wait to die • expect to die • allowed to die • ...
die + przyimek
Kolokacji: 60
die down • die off • die out • die before • die within • ...
die + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 99
die suddenly • die shortly • die early • die childless • eventually die • die unexpectedly • die peacefully • die instantly • die hard • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 44
  • They were talking about someone whose father had died suddenly.
  • He died suddenly at the age of 35 in 1903.
  • His mother died suddenly at the age of 39 in 1947.
  • Several years ago her husband died suddenly at the age of 64.
  • He died suddenly and was king for a very small period only.
  • She died suddenly in 1996 at the age of 42.
  • He died suddenly in 1922 at the age of 48.
  • He suddenly died at his home, on 15 May 1970.
  • In 1997 he died suddenly at 51 years of age.
  • In 1970, he died suddenly at the age of 32.
2. die shortly = umrzyj wkrótce die shortly
4. eventually die = ostatecznie umrzyj eventually die
7. die instantly = umrzeć na miejscu die instantly
8. die hard = być trudnym do wykorzenienia, nie dawać się łatwo wykorzenić, być odpornym na zmiany die hard
9. die childless = umrzeć bezpotomnie die childless
10. die alone = umrzyj samotnie die alone
11. die prematurely = umrzyj przedwcześnie die prematurely
12. die sometime = umrzyj kiedyś die sometime
13. die young = umrzeć młodo die young
14. die away = ucichnąć, ustać (np. wiatr) die away
15. die slowly = umrzyj wolno die slowly
16. die quickly = umrzyj szybko die quickly
17. die unmarried = umrzeć bezżennie die unmarried
18. finally die = w końcu umrzyj finally die
19. die immediately = umrzyj natychmiast die immediately
20. actually die = faktycznie umrzyj actually die
21. die later = umrzyj później die later
22. die together = umrzyj razem die together
23. die before = umrzyj wcześniej die before
24. die long = umrzyj długo die long
25. die c. = umierać c. die c.
26. surely die = na pewno umrzyj surely die
27. die mysteriously = umrzyj w tajemniczy sposób die mysteriously
28. die happy = umrzeć szczęśliwym die happy
29. die quietly = umrzyj cicho die quietly
30. simply die = po prostu umrzyj simply die
32. die horribly = umrzyj straszną śmiercią die horribly
34. die as well = umrzyj też die as well
36. die easily = umrzyj łatwo die easily
38. die completely = umrzyj całkowicie die completely
39. die naturally = umrzyj naturalnie die naturally
40. die penniless = umierać bez środków do życia die penniless
41. die once = umrzyj raz die once
42. supposedly die = ponoć umrzyj supposedly die
43. die abruptly = umrzyj nagle die abruptly
44. die bravely = umrzyj dzielnie die bravely

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.