"ucichać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ucichać" po polsku

ucichać

phrasal verb
  1. blow over
    • ucichnąć, ucichać, minąć, mijać, umilknąć, przycichnąć (np. burza, rozmowa)
      The rumors will blow over soon. (Plotki niedługo ucichną.)
      This whole thing will blow over and be gone by tomorrow morning. (Ta cała sprawa przycichnie i zniknie do jutrzejszego poranka.)

powered by  eTutor logo