"spójrz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spójrz" po polsku — Słownik angielsko-polski

wykrzyknik
 1. lo *  

spójrz

wykrzyknik
 1. look *****
  • spójrz, zobacz spoken
   Look up! What bird is that? (Spójrz w górę! Co to za ptak?)
   Look to the left. Is that a yeti? (Spójrz w lewo. Czy to jest yeti?)
czasownik
 1. look *****
phrasal verb
 1. gaze on
phrasal verb
 1. have a look , take a look
czasownik
 1. dig ***
  • spojrzeć, rzucić okiem slang
   Can you dig at my essay and correct mistakes? (Czy możesz rzucić okiem na moje wypracowanie i poprawić błędy?)
   I want to dig at your homework before you give it to the teacher. (Chcę spojrzeć na twoją pracę domową, zanim oddasz ją nauczycielowi.)
 2. take a peek informal , także: get a peek
 1. Have a look.  
  There's a blood stain here. Have a look. (Tutaj jest plama z krwi. Spójrz.)
  Here's my resume. Have a look. (Oto moje CV. Spójrz.)