"odpowiedzialność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odpowiedzialność" po polsku

odpowiedzialność

rzeczownik
 1. responsibility ****
  • odpowiedzialność (np. za zrobienie czegoś złego) [niepoliczalny]
   I want you to take full responsibility for what happened here. (Chcę, żebyś wziął pełną odpowiedzialność za to, co się tu stało.)
   He should take responsibility for his mistakes. (On powinien wziąć odpowiedzialność za swoje pomyłki.)
   It wasn't my responsibility to watch him. (Obserwowanie go nie było moją odpowiedzialnością.)
   He accepted full responsibility for the accident. (On wziął na siebie pełną odpowiedzialność za wypadek.)
  • obowiązek, odpowiedzialność [policzalny]
   the ability or authority to act or decide on one's own, to be in charge of something
   He earns more money now, but he also has more responsibilities. (On zarabia teraz więcej pieniędzy, ale ma także więcej obowiązków.)
   One of my responsibilities is welcoming guests and answering phones. (Jednym z moich obowiązków jest witanie gości i odbieranie telefonów.)
   zobacz także: burden
  • odpowiedzialność (cecha charakteru)
 2. accountability **
  • odpowiedzialność (gdy ktoś jest odpowiedzialny za coś i jest gotów na przyjęcie krytyki) [niepoliczalny]
   responsibility
   I will take all accountability for our failure on me. (Wezmę całą odpowiedzialność za naszą porażkę na siebie.)
   przeciwieństwo: non-accountability
 3. blame ***
  • wina, odpowiedzialność [niepoliczalny]
   He took all the blame. (On wziął na siebie całą winę.)
   Everyone laid the blame on the government. (Wszyscy zrzucili odpowiedzialność na rząd.)
 4. charge , *****
  • nadzór, opieka (np. nad dzieckiem), odpowiedzialność (za coś lub kogoś), zarządzanie oficjalnie [niepoliczalny]
   My son is under her charge until I come back. (Mój syn jest pod jej opieką, dopóki nie wrócę.)
   As long as you are under my charge, you will listen to me. (Dopóki jesteś pod moją opieką, będziesz się mnie słuchać.)
   I have 20 employees in my charge. (Mam 20 pracowników pod swoim zwierzchnictwem.)
 5. business ***** , także: bidness AmE dialekt
  • obowiązek, odpowiedzialność (sprawa, za którą ktoś powinien być odpowiedzialny) [niepoliczalny]
   It was your business to watch your brother. (Twoją odpowiedzialnością było opiekowanie się bratem.)
   My business is to deal with the clients. (Moim obowiązkiem jest zajmować się klientami.)
 6. buck ***
 7. amenability
  • odpowiedzialność (wobec prawa)
 8. wyte

Powiązane zwroty — "odpowiedzialność"

przymiotnik
odpowiedzialny = responsible +4 znaczenia
zbiorowy (np. decyzja, odpowiedzialność) = collective
uciążliwy (np. zadanie, odpowiedzialność) = onerous
czasownik
odpowiadać = suit +9 znaczeń
ponosić (np. koszty, odpowiedzialność) = bear
przejmować (np. odpowiedzialność, kontrolę) = assume
należeć do kogoś (np. jakiś obowiązek, jakaś odpowiedzialność) = be up to somebody
przyjąć na siebie (np. odpowiedzialność, ciężar) = shoulder
wspólnie ponosić (np. odpowiedzialność, winę) = share
phrasal verb
odpowiadać = hit back +1 znaczenie
przekazywać (np. władzę, odpowiedzialność) = hand over
oddawać coś komuś (np. kontrolę, odpowiedzialność za coś) = give something over to somebody
przekazywać coś komuś (władzę, odpowiedzialność) = devolve something to someone
rzeczownik
idiom
inne
inne
przysłówek
odpowiedzialnie = responsibly +1 znaczenie

powered by  eTutor logo