"oversight" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "oversight" po angielsku — Słownik polsko-angielski

oversight *

rzeczownik
  1. niedopatrzenie
    It was just an oversight on a form. (To było tylko przeoczenie na formularzu.)
    Was that a setup for book four or an oversight? (Czy to zostało ustawione do czwartej książki czy to niedopatrzenie?)
  2. nadzór
    Anyone here want to chair the oversight on this program? (Czy ktoś z obecnych chce nadzorować ten program?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


Powiązane zwroty — "oversight"

rzeczownik
sight = wzrok +2 znaczenia
sights , także: sight = celownik
insight = wnikliwość, przenikliwość (umiejętność dostrzeżenia i zrozumienia znaczenia ludzi oraz sytuacji) +1 znaczenie
foresight = muszka (w broni) +2 znaczenia
czasownik
sight = dostrzegać (zwłaszcza z daleka) +1 znaczenie
przysłówek