"points standing" — Słownik kolokacji angielskich

points standing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): punkty stojąc
  1. point rzeczownik + standing rzeczownik
    Silna kolokacja

    There was little point standing, waiting for the crowd to thin out.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo