GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"stojący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stojący" po polsku

stojący

Standing cat - stojący kot
przymiotnik
 1. stagnant
  • stojący (np. woda w stawie)
 2. stand-up , także: standup
  • stojący, na stojąco
  • stojący (np. kołnierzyk, ramka na zdjęcia)
   There are too many stand-up frames on your desk! (Na twoim biurku jest za dużo stojących ramek!)
   Stand-up collars are not in anymore. (Stojące kołnierzyki nie są już w modzie.)
 3. erect *
  • stojący, pionowy (np. kolumna, pomnik)
 4. breathless
 5. upstanding   oficjalnie
 6. standing **
  • stojący (o konstrukcji)
obrazek do "stand" po polsku
czasownik
 1. stand *****   [nieprzechodni]
  The statue stands in the middle of the marketplace. (Posąg stoi na środku rynku.)
  He stood in the doorway. (On stał w drzwiach.)
  Stand still for a moment. (Stań nieruchomo na moment.)
 2. face *****
  • stać, zwrócić się twarzą do kogoś [przechodni]
   Face me when you talk to me. (Zwróć się do mnie twarzą, kiedy do mnie mówisz.)
   She was ashamed, so she didn't want to face him. (Była zawstydzona, więc nie chciała zwrócić się do niego twarzą.)
   You must face the judge at all times. (Musisz być cały czas zwrócony twarzą do sędziego.)
   Why do you always face the wall when you are speaking to me? (Dlaczego zawsze jesteś obrócony twarzą do ściany, kiedy ze mną rozmawiasz?)
phrasal verb
 1. be in *****
obrazek do "stop" po polsku
czasownik
 1. stop , *****
  • zatrzymywać się, stawać [przechodni/nieprzechodni]
   Could you stop here, please? (Czy mógłbyś się, proszę, tutaj zatrzymać?)
   He stopped to admire the view. (On zatrzymał się, aby podziwiać widok.)
   She stopped and took a picture. (Ona stanęła i zrobiła zdjęcie.)
   Buses stop here. (Autobusy zatrzymują się tutaj.)
   link synonim: call
 2. come to rest
wykrzyknik
 1. hold it **  
  Hold it! I have to see your ID. (Stać! Muszę zobaczyć wasze dowody osobiste.)
 2. hold everything!
 3. stop the music!  
obrazek do "become" po polsku
czasownik
 1. become *****   [nieprzechodni]
  She's become a beautiful young woman. (Ona stała się piękną młodą kobietą.)
  Jack became angry with himself. (Jack stał się zły na siebie.)
  Her life has become very difficult. (Jej życie stało się bardzo trudne.)
  link synonim: get
 2. grow , *****
 3. get *****   [przechodni]
  He got really annoying lately. (On stał się ostatnio naprawdę denerwujący.)
  She is getting more and more attractive. (Ona staje się coraz bardziej atrakcyjna.)
  link synonim: become
phrasal verb
 1. start out **
 2. go down ***
idiom
 1. become of something
  • stać się (z czymś)
   Whatever became of that necklace I gave you for your birthday? (Co się stało z tym naszyjnikiem, który dałem ci na urodziny?)
   What will become of my house when I move abroad? (Co stanie się z moim domem, kiedy wyprowadzę się za granicę?)
 2. become of somebody
  • stać się (z kimś)
   I wonder what will become of her now, that she's lost her job. (Zastanawiam sie co się z nią stanie teraz, kiedy straciła pracę.)
   I don't want to know what will become of him - he's not my problem. (Nie chcę wiedzieć, co się z nim stanie - on nie jest moim problemem.)
   link synonim: happen
phrasal verb
 1. come about *
czasownik
 1. come to pass  
phrasal verb
 1. get into somebody ***
czasownik
 1. be grounded on something , be grounded in something
 2. be founded on something , be founded upon something
wykrzyknik
 1. Freeze!
  • Nie ruszać się!, Stać!
   Freeze! Or I'll shoot! (Stój! Bo będę strzelał!)
   Freeze! - screamed the policeman. (Nie ruszaj się! - krzyknął policjant.)

Powiązane zwroty — "stojący"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb
inne
idiom
przymiotnik