"stały" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stały" po polsku

stały

przymiotnik
 1. constant ***  
  I didn't think it was funny since it was one of my constant fears. (Nie uważałem, że to zabawne, jako że to była jedna z moich stałych obaw.)
  She lives in constant fear. (Ona żyje w stałym strachu.)
  He is under constant peer pressure. (On jest pod stałym naciskiem ze strony rówieśników.)
 2. permanent ***
  • stały, trwały
   lasting
   There can be permanent damage. (Może tam być trwałe uszkodzenie.)
   That way I'd have a permanent supply. (W ten sposób mogę mieć stałe dostawy.)
   What's your permanent address? (Jaki jest Twój stały adres?)
   link synonimy: stable, constant, steady
   przeciwieństwo: temporary
   zobacz także: invariable
 3. consistent ***
  • jednolity, spójny, konsekwentny, logiczny, stały, zgodny
   continuing in the same way
   To be a good teacher, you have to be consistent. (Aby być dobrym nauczycielem, musisz być konsekwentny.)
   Your dissertation was not consistent. (Twoja praca pisemna nie była spójna.)
   We need to be determined and consistent. (Musimy być zdecydowani i zgodni.)
 4. solid ***
  • stały, zbity (twardy)
   Does your baby eat solid food? (Czy twoje dziecko je stały pokarm?)
   Is the patient well enough to eat solid food? (Czy pacjent jest w wystarczająco dobrej formie, żeby jeść pokarmy stałe?)
   zobacz także: firm
  • stały (w formie ciała stałego)
   The lake has frozen solid. (Jezioro całkowicie zamarzło.)
 5. steady **
  • regularny, stały, ciągły
   She's never had a steady boyfriend. (Ona nigdy nie miała stałego chłopaka.)
   They're making steady progress. (Oni robią regularny postęp.)
   There has been a steady decrease in the number of new orders. (Był stały spadek liczby nowych zamówień.)
   zobacz także: invariable, strong
 6. stable **
  • stały, stabilny
   How did you end up on such a stable course? (W jaki sposób trafiłeś na taki stabilny kurs?)
   His condition is critical but stable. (Jego stan jest krytyczny, ale stabilny.)
  • trwały, stały termin techniczny
   She's in a stable relationship. (Ona jest w stałym związku.)
   The temperature in the room was stable. (Temperatura w pokoju była stała.)
   link synonim: permanent
 7. continuous **
  • ciągły, stały
   The traffic on the main road remained almost continuous. (Tłok na głównej drodze utrzymywał się niemal ciągle.)
   link synonimy: constant, steady
 8. firm , ****
  • stały, pewny
   He's got a firm job. (On ma pewną pracę.)
   I'm glad my position in the company is firm. (Cieszę się, że moja pozycja w firmie jest pewna.)
 9. fixed **  
  The rules are fixed. (Zasady są stałe.)
 10. flat **
  • jednakowy, stały, zryczałtowany (np. rata, opłata)
   The loan will be paid off in flat instalments. (Pożyczka będzie spłacana w jednakowych ratach.)
 11. uniform **
  • stały (np. temperatura, przyspieszenie)
   The inside of the Earth has a uniform temperature. (Środek Ziemi ma stałą temperaturę.)
   The spaceship was moving at a uniform speed. (Statek kosmiczny poruszał się ze stałą prędkością.)
   link synonim: regular
 12. persistent *
  • stały, ciągły, ustawiczny, nieprzerwany (np. strach)
   She can't fight this persistent fear of flying. (Ona nie może zwalczyć tego ciągłego strachu przed lataniem.)
 13. stationary
 14. perpetual
  • stały (np. o narzekaniach)
 15. unchanging
 16. invincible
 17. immutable
 18. abiding
 19. standing **
  • niezmienny (o przepisie), stały (o zleceniu)
   There's a standing law on smoking in public areas. (Prawo dotyczące palenia w miejscach publicznych jest niezmienne.)
 20. steadfast , także: stedfast
 21. set *****
  • stały, sztywny (trudny do zmiany)
   We are on a set schedule of meetings. (Mamy sztywny harmonogram spotkań.)
   She has set rules and I don't want to change them. (Ona ma sztywne zasady i nie chcę ich zmieniać.)
 22. unswerving
 23. imporous
 24. inerratic
 25. equable
 26. unremoved
 27. staple *  
 1. in ordinary
idiom
 1. carved in stone
obrazek do "stand" po polsku
czasownik
 1. stand *****   [nieprzechodni]
  The statue stands in the middle of the marketplace. (Posąg stoi na środku rynku.)
  He stood in the doorway. (On stał w drzwiach.)
  Stand still for a moment. (Stań nieruchomo na moment.)
 2. face *****
  • stać, zwrócić się twarzą do kogoś [przechodni]
   Face me when you talk to me. (Zwróć się do mnie twarzą, kiedy do mnie mówisz.)
   She was ashamed, so she didn't want to face him. (Była zawstydzona, więc nie chciała zwrócić się do niego twarzą.)
   You must face the judge at all times. (Musisz być cały czas zwrócony twarzą do sędziego.)
   Why do you always face the wall when you are speaking to me? (Dlaczego zawsze jesteś obrócony twarzą do ściany, kiedy ze mną rozmawiasz?)
phrasal verb
 1. be in *****
obrazek do "stop" po polsku
czasownik
 1. stop , *****
  • zatrzymywać się, stawać [przechodni/nieprzechodni]
   Could you stop here, please? (Czy mógłbyś się, proszę, tutaj zatrzymać?)
   He stopped to admire the view. (On zatrzymał się, aby podziwiać widok.)
   She stopped and took a picture. (Ona stanęła i zrobiła zdjęcie.)
   Buses stop here. (Autobusy zatrzymują się tutaj.)
   link synonim: call
 2. come to rest
wykrzyknik
 1. hold it **  
  Hold it! I have to see your ID. (Stać! Muszę zobaczyć wasze dowody osobiste.)
 2. hold everything!
 3. stop the music!  
obrazek do "become" po polsku
czasownik
 1. become *****   [nieprzechodni]
  She's become a beautiful young woman. (Ona stała się piękną młodą kobietą.)
  Jack became angry with himself. (Jack stał się zły na siebie.)
  Her life has become very difficult. (Jej życie stało się bardzo trudne.)
  link synonim: get
 2. grow , *****
 3. get *****   [przechodni]
  He got really annoying lately. (On stał się ostatnio naprawdę denerwujący.)
  She is getting more and more attractive. (Ona staje się coraz bardziej atrakcyjna.)
  link synonim: become
phrasal verb
 1. start out **
 2. go down ***
idiom
 1. become of something
  • stać się (z czymś)
   Whatever became of that necklace I gave you for your birthday? (Co się stało z tym naszyjnikiem, który dałem ci na urodziny?)
   What will become of my house when I move abroad? (Co stanie się z moim domem, kiedy wyprowadzę się za granicę?)
 2. become of somebody
  • stać się (z kimś)
   I wonder what will become of her now, that she's lost her job. (Zastanawiam sie co się z nią stanie teraz, kiedy straciła pracę.)
   I don't want to know what will become of him - he's not my problem. (Nie chcę wiedzieć, co się z nim stanie - on nie jest moim problemem.)
   link synonim: happen
phrasal verb
 1. come about *
czasownik
 1. come to pass  
phrasal verb
 1. get into somebody ***
czasownik
 1. be grounded on something , be grounded in something
 2. be founded on something , be founded upon something
wykrzyknik
 1. Freeze!
  • Nie ruszać się!, Stać!
   Freeze! Or I'll shoot! (Stój! Bo będę strzelał!)
   Freeze! - screamed the policeman. (Nie ruszaj się! - krzyknął policjant.)