"zaakceptować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaakceptować" po polsku

zaakceptować

czasownik
 1. clear *****
  • zaakceptować (czek) [przechodni/nieprzechodni]
   The check was cleared by the bank. (Czek został zaakceptowany przez bank.)
   Did the bank clear my check? (Czy bank zaakceptował mój czek?)
 2. condone
 3. accede
phrasal verb
 1. buy in
  • zaakceptować, zgodzić się, poprzeć
   I can't buy in your plan because I think it is immoral. (Nie mogę poprzeć twojego planu, ponieważ uważam, że jest niemoralny.)
   The boss has bought in my idea. (Szef zaakceptował mój pomysł.)
phrasal verb
 1. go with something **
 1. roll with something
czasownik
 1. resign oneself to something
  • pogodzić się z czymś, zaakceptować coś
   All I can do is resign myself to the new situation. (Wszystko co mogę zrobić, to pogodzić się z nową sytuacją.)
   Resign yourself to the fact that she doesn't love you. (Pogódź się z faktem, iż ona ciebie nie kocha.)
 2. come to terms with something
 3. give something the thumbs up   potocznie
czasownik
 1. take *****
  • przyjmować, akceptować [przechodni]
   I decided to take the job. (Zdecydowałem się wziąć tę pracę.)
   Do you take credit cards? (Czy przyjmujecie karty kredytowe?)
   You should definitely take my advice. (Zdecydowanie powinieneś przyjąć moją radę.)
   link synonim: accept
 2. accept ****   [przechodni/nieprzechodni]
  She has never accepted my choices. (Ona nigdy nie akceptowała moich wyborów.)
  I cannot accept such behaviour. (Nie mogę zaakceptować takiego zachowania.)
  We accepted his proposal. (Zaakceptowaliśmy jego propozycję.)
 3. approve ***
 4. embrace ***
  • przyjmować (np. ofertę, możliwość), akceptować, wykorzystywać oficjalnie [przechodni]
   He embraced the possibility of an alliance. (On przyjął do wiadomości możliwość zawarcia sojuszu.)
   She doesn't want to embrace my offer. (Ona nie chce przyjąć mojej oferty.)
   We can't embrace this offer because we can't afford it. (Nie możemy przyjąć tej oferty, ponieważ nas na nią nie stać.)
   Embrace every opportunity to enjoy time spent with your family. (Wykorzystaj każdą okazję spędzenia czasu ze swoją rodziną.)
 5. stand *****
  • tolerować, akceptować [przechodni]
   I can't stand his rude tone! (Nie mogę zaakceptować jego niegrzecznego tonu!)
   I barely stand this person in my house. (Ledwie toleruję tę osobę w moim domu.)
 6. allow *****
 7. assent
phrasal verb
 1. approve of something *
 2. take something up * , także: take up something **
  • przyjmować coś, akceptować coś
   She will take up the challenge. (Ona przyjmie wyzwanie.)
   He took up my offer to work for me. (On zaakceptował moją ofertę pracy dla mnie.)
 3. fall in with something
 1. be okay with something , be fine with something
idiom
 1. give something a stamp of approval  
 2. take something on board
phrasal verb
 1. take somebody up on something
czasownik
 1. reject ***
  • odtrącać (np. uczucia), nie akceptować (pomocy), nie przyjmować (czyjegoś wsparcia) [przechodni]
   I offered him my help but he rejected it. (Zaoferowałem mu swoją pomoc, ale jej nie zaakceptował.)
   Don't reject her feelings, she's a good person. (Nie odtrącaj jej uczuć, ona jest dobrą osobą.)
   He rejected my support so I'm leaving. (Nie przyjął mojego wsparcia, więc odchodzę.)
 2. can *****
 3. discard *
 1. not have a bar of something AusE potocznie

Powiązane zwroty — "zaakceptować"

rzeczownik
idiom
czasownik
przełknąć (zaakceptować coś nieprzyjemnego) = swallow
zgodzić się na coś (zaakceptować coś, czego wcześniej się nie akceptowało) = capitulate
przymiotnik
phrasal verb
przysłówek
całkowicie (np. zaakceptować, odrzucić) = wholesale
inne

"zaakceptować" — Słownik kolokacji angielskich

buy in kolokacja
 1. buy czasownik + in przyimek = zaakceptować, zgodzić się, poprzeć
  Bardzo silna kolokacja

  He must buy some on his way in the morning.

  Podobne kolokacje: