"buy into" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "buy into" po angielsku

phrasal verb
 1. dać się przekonać do czegoś potocznie
  You can't buy me into it, I won't change my mind. (Nie dam się do tego przekonać, nie zmienię zdania.)
  He bought me into trying this new product. (Dałem się mu przekonać do wypróbowania tego nowego produktu.)
 2. nabywać udziały w czymś (np. w firmie) potocznie
  I bought into this company. (Nabyłem udziały w tej firmie.)

"buy into" — Słownik kolokacji angielskich

buy into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nabądź udziały
 1. buy czasownik + into przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  They could still buy into the plan at full price.

  Podobne kolokacje: